Sunday, April 8, 2018

Pangulong Duterte, Hindi titigil sa pagsibak ng mga korap at abusadong opisyal sa gobyerno


Hindi magsasawang sibakin ni Pangulong Rod­rigo Duterte ang ilang opisyal ng gobyerno na sangkot sa korupsiyon at umabuso sa kanilang ka­pangyarihan hanggang sa maubos ang mga ito.

Ito ang ibinabala ni Pangulong Rodrigo Du­terte sa kanyang birthday dinner sa Sofitel, Pasay City na mismong araw kung saan tinanggap niya ang resignasyon ni Jus­tice Secretary Vitaliano Aguirre II.


“I’ll be firing about one under­secretary, one after the other. Ubusin ko talaga ‘yan. And to think, in fairness also to President Aquino and to President Arroyo, so far, ang lahat nabigyan ko ‘yung tao. Even the cabinet member, the first to go mga tao ko,” babala ni Duterte.

Bagama’t, hindi nag­bigay ng detalye ang pa­ngulo, inamin niya na dis­mayado na siya sa mga isyu ng katiwalian bawat araw partikular kung sino pa ang mga tao na nagtu­lak sa kanya para tumak­bong pangulo.

“And sometimes ‘yung… ‘Yun pala sila rin. ‘Yung that’s my lament. My la­mentation is ‘yung mga tao na nag-push sa akin na kailangan ng change, ganun-ganun, ‘yun lang rin ang mga p***** i**** na nag-uuna nang pu­masok ng kaloko­han,” ngitngit ni Du­terte. “Kaya I will admit to you I’m no better than the rest of the Filipinos. Dis­mayed sa — as it is un­folding every­day,” ayon pa sa pangulo.

Dagdag pa ni Duterte na hindi naman perpekto ang kanyang admi­nistras­yon at hindi niya maiku­kumpara ang kasaluku­yang gobyerno sa termi­no ni dating pangulo at ngayo’y Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Ar­royo at ayaw naman niyang ikumpara sa administras­yon ni dating Pangulong Benigno Aquino III.

Source: BULGAR

Related Articles

Pangulong Duterte, Hindi titigil sa pagsibak ng mga korap at abusadong opisyal sa gobyerno
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email